Vốn FDI vào Việt Nam tăng kỷ lục nhưng đừng vội mừng

Thông tin được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến ngày 20/12/2017 có 2.591 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Việt Nam.

Tính chung trong 12 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng vốn đăng ký là 21,27 tỷ đô la Mỹ (tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2016) với số vốn giải ngân đạt mức kỷ lục khi đạt 17,5 tỷ đô la Mỹ.

Cùng đó, 1.188 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm xấp xỉ 8,41 tỷ đô la Mỹ (tăng 49,2%) và 5.002 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 6,19 tỷ đô la Mỹ (tăng 45,1%).

Như vậy lượng vốn FDI vào Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong 4 năm qua, từ 20 tỷ đô la Mỹ năm 2014 lên mức gần 36 tỷ năm 2017.

Hiện các doanh nghiệp FDI đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 44 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội...