Ngày hội chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

(THTamThanh)Ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Ngày 26/03/ 2018 tại trường THCS Tam Thanh đã diễn ra ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Văn Tin huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Xuân Thanh Đảng ủy viên - chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Lê Thanh Hương phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch xã, cùng lãnh đạo các trường THCS, Tiểu học, Mần non và toàn thể học sinh trường Tiều học và THCS.